„Debitor intellegitur is, a quo invito exigi pecunia potest”

„Oznaczenie terminu następuje w interesie dłużnika, a nie wierzyciela"

Aktualności

28.10.2015

PCC od 1 stycznia 2016 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1045) z dniem 01.01.2016 r. uchyla się wyłączenie od podatku od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym.

Wobec powyższego, kupujący na licytacji u komornika zobowiązany będzie do zapłaty podatku oraz złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu. 

Kancelaria Komornika 

Więcej

Nieruchomość polożona w Bogatyni przy ul. Bojowników o Wolność i Demokrację

11.09.2017 12:00 
/ cena wywoławcza:
80667,00zł 
/ rękojmia/wadium:
12100,00zł
sygnatura licytacji: \ księga wieczysta: JG1Z/00011016/6

położonej w miejscowości Bogatynia ul. Bojowników o Wolność i Demokrację 25/1, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00011016/6. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 62,17 m2 składającym się z 2 pokoi, 2 kuchni, 2 łazienek, przedpokoju wraz z pomieszczeniami przynależnymi na 1 i 2 kondygnacji budynku. Do części lokalu znajdującego się na drugim piętrze prowadzą schody stanowiące część wspólną nieruchomości. Z własnością lokalu związany jest udział 43/100 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz część budynku i urządzenia służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Układ pomieszczeń dobry, stan lokalu średni.

Więcej