„Pacta sunt servanda”

„Umów należy dotrzymywać"

Aktualności

28.10.2015

PCC od 1 stycznia 2016 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1045) z dniem 01.01.2016 r. uchyla się wyłączenie od podatku od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym.

Wobec powyższego, kupujący na licytacji u komornika zobowiązany będzie do zapłaty podatku oraz złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu. 

Kancelaria Komornika 

Więcej

Nieruchomość położona w Ruszowie przy ul. Świerczewskiego

20.05.2019 12:00 
/ cena wywoławcza:
37334,00zł 
/ rękojmia/wadium:
5600,00zł
sygnatura licytacji: \ księga wieczysta: JG1Z/00036699/8

położonej w miejscowości Ruszów ul. Świerczewskiego 2/1, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00036699/8. Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 44,00 m2 składającym się z 2 pokoi, kuchni i łazienki z wc na parterze budynku dwukondygnacyjnego. Do lokalu przynależą komórki położone na zewnątrz budynku i piwnica o łącznej powierzchni 30,80 m2 oraz udział 26/100 w gruncie i częściach wspólnych budynku. Lokal posiada centralne ogrzewanie zasilane piecem węglowym usytuowanym w kuchni. Ścieki i nieczystości odprowadzane są do zbiornika bezodpływowego.

Więcej