„Debitor intellegitur is, a quo invito exigi pecunia potest”

„Oznaczenie terminu następuje w interesie dłużnika, a nie wierzyciela"

Aktualności

28.10.2015

PCC od 1 stycznia 2016 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1045) z dniem 01.01.2016 r. uchyla się wyłączenie od podatku od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym.

Wobec powyższego, kupujący na licytacji u komornika zobowiązany będzie do zapłaty podatku oraz złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu. 

Kancelaria Komornika 

Więcej

Nieruchomość położona w Koźlicach

25.06.2018 13:30 
/ cena wywoławcza:
42046,00zł 
/ rękojmia/wadium:
5607,00zł
sygnatura licytacji: \ księga wieczysta: JG1Z/00004911/8

położonej w miejscowości Koźlice, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00004911/8.
Nieruchomość jest zabudowaną działką gruntu rolnego 46/11 o pow. 0,1374 ha. Teren częściowo ogrodzony zabudowany ruinami bez wartości. Działka w kształcie litery L z lekkim spadem w kierunku zachodnim, wjazd bezpośrednio z drogi asfaltowej, w której są media. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy zagrodowej.

Więcej