„Pacta sunt servanda”

„Umów należy dotrzymywać"

Aktualności

28.10.2015

PCC od 1 stycznia 2016 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1045) z dniem 01.01.2016 r. uchyla się wyłączenie od podatku od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym.

Wobec powyższego, kupujący na licytacji u komornika zobowiązany będzie do zapłaty podatku oraz złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu. 

Kancelaria Komornika 

Więcej

Nieruchomość połozona w miejscowości Ruszów

29.03.2017 09:30 
/ cena wywoławcza:
133223,00zł 
/ rękojmia/wadium:
17763,00zł
sygnatura licytacji: \ księga wieczysta: JG1Z/00023147/0

położonej w miejscowości Ruszów, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00023147/0.
W skład nieruchomości wchodzi działka gruntu nr 186/4 o powierzchni 4.400 m2. Dojazd i dojście do nieruchomości od strony ulicy Szklanej i Polnej. Działka płaska, bez przeszkód terenowych, kształt działki nieregularny. Działka ogrodzona płotem z przęseł z prefabrykatów betonowych. Działka w ok. 80% utwardzona kostką brukową betonową, częściowo płytami betonowymi, na działce posadowiona jest wiata na rzucie prostokąta o powierzchni 301,83 m2 oraz wiata na rzucie litery L o powierzchni 116,40 m2. Wiaty drewniane, kryte blachą falistą, więźba dachowa drewniana, dach wielospadowy. Ponadto na działce znajdują się dwa baseny betonowe. Teren uzbrojony w energię elektryczną i wodę (hydrant). Przez działkę biegnie linia napowietrzna, wsparta na słupach betonowych

Więcej